Dreaming of Spring
Socks

線材:啓發小夜曲 #20


工具:3mm  彩木五本襪針


 


一份錯誤的織圖…不知錯誤在哪...試了再試...拆了再拆...


跌跌撞撞拆拆打打...無數次的重覆拆線不輕易的放棄


縱使拆到信心盡失... 挫折感倍增...毛線都氈化了..


還是…不想放棄總算


 


不過襪子暫時丟一旁不想碰了


其他很多單隻的 孤單襪..就...等待有朝一日的團聚成雙吧  ^^


 很好看的花樣 這線材是很漂亮的紫和藍色段染平放時的..怪樣子...怪怪的弧度... =.=試了N次的後腳跟織法... >.< 拆了無數次的後腳跟.. 


襪子..... 暫別了~~~ 咕拜~~

創作者介紹
創作者  舞  的頭像

舞 的部落格

舞 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


留言列表 (2)

發表留言
 • 布瑪
 • 哇哇! 妳太厲害了@口@!! 我還不會做襪子說~~CC~~改天可得好好請教妳
  [版主回覆08/09/2012 11:22:06]<p>@.@</p>
  <p>好久不見唷</p>
  <p>嘿嘿 啥時教我鉤針呢....<img src="http://l.yimg.com/f/i/tw/blog/smiley/36.gif"/></p>
 • yu
 • <p>很特別的後腳跟耶~ <img src="http://l.yimg.com/f/i/tw/blog/smiley/7.gif"/></p>
  <p>是說要回歸披肩行列了??<img src="http://l.yimg.com/f/i/tw/blog/smiley/4.gif"/></p>
  [版主回覆08/02/2012 15:40:22]<font size="3" face="新細明體">

  </font><p><span style='color:rgb(49, 133, 156);font-family:"serif";font-size:10pt;'>呵呵</span><span style="color:rgb(49, 133, 156);font-size:10pt;"></span></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><span style='color:rgb(49, 133, 156);font-family:"serif";font-size:10pt;'>被妳花現惹</span><span style="color:rgb(49, 133, 156);font-size:10pt;"><font face="Calibri">..</font></span></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><span style='color:rgb(49, 133, 156);font-family:"serif";font-size:10pt;'>披肩還是最愛</span><span style="color:rgb(49, 133, 156);font-size:10pt;"></span></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><span style='color:rgb(49, 133, 156);font-family:"serif";font-size:10pt;'>每完成一件所帶來的成就感</span><span style="color:rgb(49, 133, 156);font-size:10pt;"></span></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><span style='color:rgb(49, 133, 156);font-family:"serif";font-size:10pt;'>還真是無法言傳的</span><span style="color:rgb(49, 133, 156);font-size:10pt;"><font face="Calibri">...</font></span><span style='color:rgb(49, 133, 156);font-family:"serif";font-size:10pt;'>心喜</span><span style="color:rgb(49, 133, 156);font-size:10pt;"><font face="Calibri">~~</font></span></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font>